Dyslexie

Dyslexie zegt niets over intelligentie, dat is inmiddels wel bekend. Alleen al daarom vinden wij het boeiend en zeer de moeite waard om leerlingen met dyslexie goed te begeleiden. Met onze unieke aanpak komen zij tot volle bloei en stevenen zij met vertrouwen op hun diploma af.

Uniek beleid

Kinderen met dyslexie doen het goed bij ons. We bouwen voort op vele jaren ervaring en zien in onze dagelijkse praktijk wat wel en wat niet werkt. En hoewel de succesformule voor iedere leerling anders is, zijn er een paar dingen die altijd helpen:

  • De begeleiding vindt zoveel mogelijk ín de klas plaats. We vormen geen aparte dyslexiegroepjes.
  • Bij alle talen geven we twee cijfers: het reguliere cijfer en een cijfer waarin spelfouten niet meetellen.
  • En we bieden een hele reeks faciliteiten die extra mogelijkheden geven. Meer tijd bij schriftelijke toetsen, geen onverwachte voorleesbeurten in de klas, speciale software voor je laptop en docenten die vragen of teksten voorlezen tijdens examens.

Door twee cijfers te geven, zie je meteen of een leerling goed werkt en leert. Als dyslexie de reden is voor een lage beoordeling, moet de leerling hoger scoren met het cijfer waarin we spelling niet meetellen. En dat is een enorme stimulans.

Leren van succes

Elke keer als we iets ontdekken dat goed werkt voor leerlingen met dyslexie, kijken we meteen hoe de anderen daarvan mee kunnen profiteren. Zo kondigt iedere docent aan het begin van elke les aan welke stof er wordt behandeld en wat er van de klas wordt verwacht. Je ziet het ook terug in onze strategieën voor begrijpend lezen. Daar wordt iedereen wijzer van!

‘We zorgen samen voor een veilige en vertrouwde omgeving’