Overgangsnormen

Voor sommigen is het bij voorbaat duidelijk, voor anderen een spannend moment: ga ik over of niet? Bij de vraag of een leerling door kan naar de volgende klas, hanteert het Wim Gertenbach College heldere normen voor bevordering. De normen staan beschreven in de schoolgids. Deze kunt u downloaden op onze downloadpagina.

Uitzonderingen

In bijzondere gevallen heeft een leerling te maken met omstandigheden die zo zwaar wegen dat het logisch is dat de schoolprestaties eronder lijden. In die situatie kan de docentenvergadering voorstellen om een uitzondering te maken. De directeur beslist dan of de normen wel of niet van toepassing zijn en kan een leerling alsnog toelaten tot het volgende leerjaar. Dit komt in de praktijk zelden voor.

‘We zorgen samen voor een veilige en vertrouwde omgeving’