Overgangsnormen

Voor sommigen is het bij voorbaat duidelijk, voor anderen een spannend moment: ga ik over of niet? Bij de vraag of een leerling door kan naar de volgende klas, hanteert het Wim Gertenbach College heldere normen voor bevordering:

Algemeen:
Meetellende cijfers: Alle vakken tellen mee en wegen even zwaar.
Opmerking: cijfer 5 = één onvoldoende punt; cijfer 4 = twee onvoldoende punten; cijfer 3 = twee onvoldoende punten

De overgang van 1 mavo naar 2 mavo
Bevorderd:
bij niet meer dan twee onvoldoende punten of niet meer dan drie onvoldoende punten en minimaal één afgeronde 7 ter compensatie.

De overgang van 1 havo naar 2 havo
Bevorderd:
bij niet meer dan twee onvoldoende punten of niet meer dan drie onvoldoende punten en minimaal één afgeronde 7 ter compensatie.

De overgang van 2 mavo naar 3 mavo
Bevorderd:
bij niet meer dan twee onvoldoende punten of niet meer dan drie onvoldoende punten en minimaal één afgeronde 7 ter compensatie.

De overgang van 2 havo naar 3 havo
Bevorderd:
bij niet meer dan twee onvoldoende punten. Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde gezamenlijk is slechts één 5 toegestaan.

De overgang van 3 mavo naar 4 mavo
Bevorderd:
bij niet meer dan twee onvoldoende punten of niet meer dan drie onvoldoende punten en minimaal één afgeronde 7 ter compensatie. Daarbij dient het gemiddelde PTA van ieder gekozen examenvak 3,5 of hoger te zijn.

Uitzonderingen

In bijzondere gevallen heeft een leerling te maken met omstandigheden die zo zwaar wegen dat het logisch is dat de schoolprestaties eronder lijden. In die situatie kan de docentenvergadering voorstellen om een uitzondering te maken. De directeur beslist dan of de normen wel of niet van toepassing zijn en kan een leerling alsnog toelaten tot het volgende leerjaar. Dit komt in de praktijk zelden voor.

‘We zorgen samen voor een veilige en vertrouwde omgeving’