Onderwijs

Op het Wim Gertenbach College leer je veel, maar we zijn allesbehalve een leerfabriek. We kennen iedere leerling en ouder bij naam en lossen eventuele problemen samen op. En dat werkt. Onze leerlingen ontdekken vaak dat ze veel meer in hun mars hebben dan ze zelf dachten.

Structuur

Iedere scholier is gebaat bij structuur. We horen wel eens dat we een tikje streng zijn, maar zeker ook rechtvaardig. Wie op onze school zit, kent de spelregels. Doordat iedereen zich daaraan houdt, zorgen we samen voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin je weet waar je aan toe bent. Een plek waar iedereen goed gedijt.

Individuele aandacht

Op het Wim Gertenbach College krijg je veel individuele aandacht. Wij volgen elke leerling, ook als je een probleemloze schoolcarrière hebt. Het feit dat we bij voorkeur kleine klassen maken, helpt daar zeker bij. Maar met de grote betrokkenheid van onze docenten en begeleiders maken we het pas echt waar.

 

Je blijft in beweging

Bij ons zit je echt niet de hele schooldag stil. Je kunt 3 uur per week je energie kwijt op het sportveld of in de gymzaal. En bij vakken als beeldende vorming en cultureel kunstzinnige vorming leer je op een nieuwe manier kijken en luisteren naar alle vormen van kunst. Je eigen creativiteit boor je aan bij tekenen, drama en het open podium. Maar ook bij andere vakken kom je regelmatig uit je stoel voor proefjes, projecten, rollenspellen of presentaties.

‘We zorgen samen voor een veilige en vertrouwde omgeving’