Begeleiding

Wij geloven in de kracht van iedere leerling. Iedereen kan leren, iedereen kan een diploma halen. Dat gaat niet altijd even makkelijk, soms heeft een kind daar extra support bij nodig. Die bieden we.

Extra steun

Iedere klas heeft een mentor. De mentor is voor leerlingen en ouders vaak het eerste aanspreekpunt als er iets scheef dreigt te lopen. De mentor is ook pro-actief en grijpt in als schoolprestaties of de sociaal-emotionele ontwikkeling in het gedrang komen. Waar nodig zetten we onze trajectbegeleider of zorgcoördinator in. Zij coachen de leerling en delen hun kennis en inzichten met docenten en ouders.

i-Uren

Iedere leerling heeft minimaal één i-uur per week en kan vrijwillig ook een tweede i-uur volgen. Je kiest zelf voor welk vak je het gebruikt, of een docent geeft je ervoor op. Tijdens het i-uur kun je huiswerk maken, een werkstuk voorbereiden, een gemist proefwerk inhalen of extra uitleg krijgen over een lastig onderwerp. Als je je i-uren slim gebruikt, hoef je thuis een stuk minder te doen.

 

Huiswerkklas

Van maandag tot en met vrijdag organiseren we na schooltijd een huiswerkklas. Onder begeleiding van een docent kun je daar huiswerk maken. Je kunt vragen stellen en krijgt extra handreikingen om effectief te leren. Voor deze service moeten we een extra bijdrage vragen en we overleggen altijd met de ouders voordat een leerling een plek krijgt in de huiswerkklas.

‘We zorgen samen voor een veilige en vertrouwde omgeving’