Schoolgids

Informatie over beleid, schoolregels, veiligheid, leermiddelen, lestijden, ouderraad, medezeggenschapsraad en andere belangrijke zaken vind je in de schoolgids.

‘We zorgen samen voor een veilige en vertrouwde omgeving’