Schoolgids

Informatie over beleid, schoolregels, veiligheid, leermiddelen, lestijden, ouderraad, medezeggenschapsraad en andere belangrijke zaken vind je in de schoolgids. Deze is te vinden op de downloadpagina van deze website.

‘We zorgen samen voor een veilige en vertrouwde omgeving’